Aktualności Aktualności

Pilna aktualizajca oprogramowania Extranet

W nocy z czwartku na piątek, 25 - 26 kwietnia 2019 roku, w godzinach 23.00-03.00 zostanie przeprowadzona pilna, wymagana względami bezpieczeństwa, aktualizacja oprogramowania na urządzeniach obsługujących sieć Extranet tj. extranet.uj.edu.pl.

W tym czasie wystąpią utrudnienia w dostępie do systemów uniwersyteckich wymagających połączenia przez Extranet, w szczególności do systemów SAP i USOS.

Po tej operacji, przy pierwszej próbie uruchomienia połączenia, konieczna będzie na Państwa komputerach aktualizacja oprogramowania klienckiego do wersji 9 (9.0R3.4). Pojawi się monit o zgodę na aktualizację, na który prosimy odpowiedzieć twierdząco.
Odpowiednie oprogramowanie klienckie można już pobierać i instalować ze strony:  
https://ujchmura.sharepoint.com/:f:/r/teams/DIS-Portal/Shared%20Documents/PulseSecure/9.0r3.4?csf=1&e=aydLJF

 

 

Data opublikowania: 25.04.2019
Osoba publikująca: Arkadiusz Wierzbowski

Przejście z oprogramowania Microsoft Skype for Business na Microsoft Teams

Użytkowników Microsoft Skype for Business, wykorzystujących to oprogramowanie do kontaktu z innymi pracownikami/studentami UJ prosimy o przejście na oprogramowanie Microsoft Teams, które poza funkcjonalnościami komunikatora audio-video stanowi zintegrowaną platformę wymiany informacji między użytkownikami usługi Office 365. MS Teams staje się obecnie głównym narzędziem komunikacji, które w najbliższym czasie ma zastąpić Skype for Business.

Stosując się do zaleceń Microsoft, UJ rozpoczął działania zmierzające do pełnego przejścia na pracę z wykorzystaniem MS Teams. Informujemy, iż od początku sierpnia 2019r. nie będzie możliwe komunikowanie się między pracownikami/studentami UJ przy użyciu Skype for Business. Będzie to możliwe jedynie przy użyciu narzędzia MS Teams.

Szczegóły dotyczące użytkowania MS Teams  znajdą Państwo na stronie:https://dis.uj.edu.pl/uslugi-it/uslugi-w-office-365/teams

Data opublikowania: 04.04.2019
Osoba publikująca: Kinga Lechowicz

Aktualizacja urządzenia Extranet

W nocy z czwartku na piątek, 4 - 5 kwietnia 2019 roku, w godzinach 23.00-03.00 zostanie przeprowadzona, wymagana względami bezpieczeństwa, aktualizacja oprogramowania na urządzeniach obsługujących sieć Extranet tj. extranet.uj.edu.pl.

W tym czasie wystąpią utrudnienia w dostępie do systemów uniwersyteckich wymagających połączenia przez Extranet, w szczególności do systemów SAP i USOS.

Po tej operacji, przy pierwszej próbie uruchomienia połączenia, konieczna będzie na Państwa komputerach aktualizacja oprogramowania klienckiego do wersji 9 (9.0R3.2). Pojawi się monit o zgodę na aktualizację, na który prosimy odpowiedzieć twierdząco.
Odpowiednie oprogramowanie klienckie można już pobierać i instalować ze strony:  https://ujchmura.sharepoint.com/:f:/r/teams/DIS-Portal/Shared%20Documents/PulseSecure/9.0r3.2?csf=1&e=4voosm

 

Data opublikowania: 04.04.2019
Osoba publikująca: Kinga Lechowicz

Zmiana sposobu logowania do OWA

Szanowni Państwo,

 

W najbliższym czasie ulegnie zmianie strona logowania do pracowniczej skrzynki pocztowej za pomocą aplikacji webowej Outlook Web App (OWA).

Zmiana ta wynika z objęcia elektronicznej poczty uniwersyteckiej usługą jednokrotnego logowania, która wdrożona została w celu udogodnienia Państwa pracy oraz zachowania płynności pomiędzy systemami.

Usługa ta pozwoli na przełączanie się pomiędzy skrzynką pocztową, usługami chmurowymi Office365 oraz Osobistym Profilem Tożsamości bez konieczności ponownego logowania się do poszczególnych systemów.

 

Dotychczas podawaliście Państwo dane logowania na stronie owa.uj.edu.pl. Po zmianie, wywołanie adresu owa.uj.edu.pl w oknie przeglądarki spowoduje przekierowanie na stronę, której adres będzie zawierał na początku frazę sts.uj.edu.pl.

Jest to strona, która już w tej chwili wykorzystywana jest przy logowaniu się do usług chmurowych O365.

 

Państwa identyfikatory logowania oraz hasła nie ulegają zmianie.

 

Wygląd dotychczasowej strony logowania OWA:

 

 

 

Wygląd strony logowania po zmianie:

 

Awaria połączeń w światłowodowej sieci miejskiej MAN

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dzisiejsza niedostępność sieci oraz usług spowodowana była awiarią połączeń światlowodowych w obszarze operatora sieci MAN, tj. Cyfronet.

Zespół Działu Infrastruktury Sieciowej UJ

Data opublikowania: 14.11.2018
Osoba publikująca: Arkadiusz Wierzbowski

Zmiana oprogramowania Extranet

Szanowni Państwo,

Jeśli, jako pracownicy UJ, jesteście Państwo użytkownikami systemów SAP lub USOS to prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Do tej pory praca w systemach SAP i USOS wymagała wcześniejszego uruchomienia oprogramowania Juniper Network Connect. Oprogramowanie to zapewniało szyfrowanie transmisji w trakcie pracy z tymi systemami, co jest zgodne z wymogami ustawowymi związanymi z przetwarzaniem danych osobowych.

Oprogramowanie Juniper Network Connect przestało być wspierane i rozwijane przez producenta i zostało zastąpione jego nową wersją o nazwie Pulse Secure.

Zmianie ulegają też tzw. profile dostępu do systemu SAP.

W związku z tym, aby zachować jak najwyższy poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych UJ, uprzejmie prosimy o zastąpienie dotychczas używanego oprogramowania do Extranetu jego nową wersją.

Zmiany należy dokonać do dn. 7 czerwca 2018r.

 

W odróżnieniu od poprzedniego oprogramowania, nowe dostępne jest na wszystkie najważniejsze platformy systemowe tj.:

·       MS Windows 10, 8, 7 (32bit/64bit)

·       Linux (Centos/RHEL, Ubuntu/Debian) (32bit/64bit)

·       macOS

·       iOS (dostępny w App Store)

·       Android (dostępny w Google Play)

 

Szczegółowa instrukcja instalacji dla platformy Windows oraz informacja o tym, skąd pobrać wersje instalacyjne, dostępna jest pod na stronach Pomocy IT Działu Usług Informatycznych pod adresem: http://www.pomocit.uj.edu.pl/siec?rozwin=1

Data opublikowania: 09.05.2018
Osoba publikująca: Kinga Lechowicz

Zaproszenie na szkolenie z OneDrive

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu szkoleniowym z cyklu „Rób więcej robiąc mniej, czyli jak efektywnie wykorzystać narzędzia informatyczne w pracy na uczelni” poświęconym usłudze OneDrive dla firm (ODfB - OneDrive for Business).

W ramach tego szkolenia będziemy chcieli omówić następujące zagadnienia:

Organizacja współdzielenia plików/dokumentów

o   Wybór narzędzi do pracy grupowej z plikami -  ODfB czy witryna Sharepoint Online?

o   Wersjonowanie dokumentów oraz ich koedycja

o   Zarządzanie dostępem (uprawnieniami) do dokumentów

Temat interesujący dla osób/jednostek pragnących usprawnić przepływ informacji w zespołach,  zapewnić szeroki, a równocześnie kontrolowany, dostęp do dokumentów

 

Synchronizacja plików między komputerem a usługą ODfB

o   Selektywna synchronizacja

o   Pliki on-demand

Zagadnienie ciekawe dla osób pragnących lepiej zarządzać przestrzenią dyskową swojego komputera oraz chcących pracować z dokumentami bez względu na miejsce i czas.

 

Zabezpieczenie własnych dokumentów przed utratą - backup do ODfB

o   Możliwe scenariusze tworzenia kopii

o   Bezpłatne, możliwe do wykorzstystania z ODfB, narzędzia do tworzenia kopii

Temat ważny dla wszystkich, a w szczególności dla tych, którzy obawiaja się utraty swojego dorobku w wyniku awarii lub "wrogich działań"

 

Warsztaty odbędą się w dn. 18.12.2017r., w godz. 9-12,  w Sali Wystawowej A Audytorium Maximum.

Spotkanie ma charakter warsztatów przy komputerze, dlatego zachęcamy do przyniesienia ze sobą laptopów (oczywiście możliwy jest także "bierny udział" - bez praktycznej pracy na komputerze).

 

Wszystkich chętnych prosimy o uprzednie zarejestrowanie się (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc) na formularzu dostępnym w usłudze Office365 pod adresem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2860v7a0fg8i1MtmmumiAh91lUQjJUVjRPME5FN05ZRDFIUFQ0ME0xRDZTWi4u

 

Formularz wymaga zalogowania się kontem pocztowym UJ.

Data opublikowania: 04.12.2017
Osoba publikująca: Kinga Lechowicz

Zaproszenie na warsztaty "Rób więcej robiąc mniej, czyli jak efektywnie wykorzystać narzędzia informatyczne w pracy na uczelni"

Szanowni Państwo,

Dział Infrastruktury Sieciowej pragnie poinformować o udostępnieniu Państwu dwóch nowych funkcjonalności w chmurze Office 365:

  • Planner – zarządzanie zadaniami w grupie pracowników w oparciu o metodę KANBAN (stanowi alternatywę dla znanego niektórym TRELLO)
  • Forms – formularze internetowe do przeprowadzenia ankiet, testów, rejestracji zgłoszeń etc.

 

Równocześnie zapraszamy Państwa do udziału w pierwszym spotkaniu szkoleniowym z cyklu: 

Rób więcej robiąc mniej czyli jak efektywnie wykorzystać narzędzia informatyczne w pracy na uczelni”.

 

Celem cyklu spotkań jest przedstawieniu Państwu narzędzi informatycznych i technik, które mogą pomóc w realizacji wielu codziennych zadań. Prezentowane w czasie spotkań zagadnienia ułatwia także organizację pracy zespołów i działów w Państwa jednostkach.

 

Pierwsze spotkanie, organizowane wraz z firmą Microsoft, obejmować będzie następującą tematykę:

  Praca w grupach projektowych

  • Współpraca w czasie rzeczywistym – koedycja dokumentów (Word 2016, Office Online)
  • Przechowywanie plików na wirtualnym dysku OneDrive oraz synchronizacja
  • Nowe możliwości organizacji pracy zespołów i pracy projektowej z Microsoft Planner

​​Komunikacja i wymiana wiedzy

  • Różne sposoby komunikacji z wykorzystaniem Skype dla firm
  • Tworzenie witryn SharePoint - krok po kroku

Wykorzystania Office 365 w działalności dydaktycznej

  • Przykładowy wykład/ ćwiczenia z wykorzystaniem Notesu Zajęć programu OneNote
  • Interaktywna prezentacja w Sway
  • Testy sprawdzające wiedzę w Microsoft Forms

Warsztaty odbędą się w dn. 9.11.2016r., w godz. 11-14,  w Sali Wystawowej Audytorium Maximum.

 

Spotkanie ma charakter warsztatów przy komputerze, dlatego uczestnicy powinni przynieść ze sobą notebooki/tablety.

Warunkiem uczestnictwa jest także posiadanie konta pocztowego w domenie @uj.edu.pl.

 

Wszystkich chętnych prosimy o uprzednie zarejestrowanie się (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc) na formularzu dostępnym w usłudze Office365 pod adresem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2860v7a0fg8i1MtmmumiAh91lUMFFCUUFPWFpRTVhaNzA2QkRLOTJOVENHSi4u

 

 

Data opublikowania: 27.10.2016
Osoba publikująca: Kinga Lechowicz

Aktualizacja oprogramowania Extranetu

Szanowni Państwo,

W nocy z czwartku na piątek (15 - 16 września 2016 roku) w godzinach 23.00-03.00 zostanie przeprowadzona, wymagana względami bezpieczeństwa, aktualizacja oprogramowania na urządzeniach obsługujących sieć Extranet tj. extranet.uj.edu.pl.

W tym czasie wystąpią utrudnienia w dostępie do systemów uniwersyteckich wymagających połączenia przez Extranet, w szczególności do systemów SAP i USOS. Po tej operacji, przy pierwszej próbie uruchomienia połączenia, konieczna będzie aktualizacja oprogramowania klienckiego na Państwa komputerach. Pojawi się monit o zgodę na aktualizację, na który prosimy odpowiedzieć twierdząco.

Dodatkowe informacje techniczne (dla administratorów lokalnych) dostępne są na stronie:

http://www.dis.uj.edu.pl/uslugi-it/extranet

Przepraszamy za związane z tą operacją uciążliwości.

Data opublikowania: 14.09.2016
Osoba publikująca: Kinga Lechowicz

Aktualizacja urządzenia Extranet

Szanowni Państwo,

W nocy z czwartku na piątek (19 - 20 maja 2016 roku) w godzinach 23.00-03.00  zostanie przeprowadzona, wymagana względami bezpieczeństwa, aktualizacja  oprogramowania na urządzeniach obsługujących sieć Extranet tj. extranet.uj.edu.pl.

W tym czasie wystąpią utrudnienia w dostępie do  systemów uniwersyteckich wymagających połączenia przez Extranet, w szczególności  do systemów SAP i USOS.

Po tej operacji, przy pierwszej próbie uruchomienia połączenia, konieczna będzie  aktualizacja oprogramowania klienckiego na Państwa komputerach. Pojawi się monit  o zgodę na aktualizację, na który prosimy odpowiedzieć twierdząco.

Dodatkowe informacje techniczne (dla administratorów lokalnych) dostępne są na stronie:

http://www.dis.uj.edu.pl/uslugi-it/extranet

 

 Przepraszamy za związane z tą operacją uciążliwości.

Data opublikowania: 16.05.2016
Osoba publikująca: Kinga Lechowicz

Przerwa w pracy systemów informatycznych oraz sieci komputerowej UJ

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż w dn. 16.04.2016r. (sobota) od godziny 6.00 do godz. 12.00  wystąpi przerwa w pracy systemów informatycznych oraz sieci komputerowej UJ.

Przerwa związana jest z koniecznością rozbudowy instalacji elektrycznej w centralnej serwerowni UJ.

Termin prac został uzgodniony z Pełnomocnikiem Rektora ds. informatycznych, prof. Armenem Edigarianem.

Przepraszamy za niedogodności związane z wyłączeniem systemów i sieci komputerowej oraz prosimy o uwzględnienie ich w przewidywanych przez Państwa na ten dzień aktywnościach.

Wyłączenie urządzenia Extranet 2 (czwartek 18.02.2016)

Szanowni Państwo,

W nocy z czwartku na piątek (18 - 19 lutego 2016 roku) w godzinach 23.00-03.00 zostanie przeprowadzone wyłączenie urządzenia extranet2.uj.edu.pl. Po tej operacji urządzenie extranet2.uj.edu.pl będzie niedostępne, a wszystkie profile extranetowe dostępne będą na urządzeniu extranet.uj.edu.pl

Przykładowe główne profile:

https://extranet.uj.edu.pl  - profil ogólny

https://extranet.uj.edu.pl/sap - dostęp do SAP

https://extranet.uj.edu.pl/sap1 - dostęp do SAP

https://extranet.uj.edu.pl/usos - dostęp do USOS i SAP

Przepraszamy za uciążliwości związane z tą operacją.

Data opublikowania: 22.02.2016
Osoba publikująca: Kinga Lechowicz

Aktualizacja oprogramowania do wersji 8.1 R6 (czwartek 5.11.2015)

 

W najbliższy czwartek w godzinach nocnych (od godz 23 do 1 rano) bedzie miała miejsce aktualizacja oprogramowania urządzeń extranet oraz extranet2 do najnowszej wersji, zawierajacej najnowsze poprawki zabezpieczeń. W związku z tym konieczne jest zaktualizowanie także wersji klientów. Cała operacja powinna się odbyć automatycznie, gdyby jednak nie udało się Państwu tego dokonać prosimy o pobranie nowych pakietów instalacyjnych klientów extranetu z tego adresu

Data opublikowania: 22.02.2016
Osoba publikująca: Kinga Lechowicz