Zaawansowane wyszukiwanie wiadomości w Outlook oraz Outlook Web App

Nowa poczta uniwersytecka dostarcza użytkownikom zaawansowany mechanizm wyszukiwania wiadomości. Dzięki zawężaniu kryteriów wyszukiwania, w łatwy i szybki sposób dotrą Państwo do potrzebnej korespondencji. Funkcja ta dostępna jest w klientach Outlook oraz w OWA przy włączonej opcji "Wyszukiwanie błyskawiczne". 

Składnia zapytania tworzona jest według wzorca: 

słowo kluczowe:wartość kryterium wyszukiwania 

lub za pomocą operatorów logicznych. Język wyszukiwania w kliencie desktopowym Outlook determinowany jest przez językową wersję systemu, którego Państwo używacie. W webowej wersji poczty dostępnej pod adresem https://owa.uj.edu.pl zaawansowane wyszukiwanie wspierane jest wyłącznie w języku angielskim. 

Poniżej prezentujemy Państwu listę zapytań wyszukiwania, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

 

Wpisywana wartość w języku polskim Wpisywana wartość w języku angielskim Znajdowane elementy
Jan Jan Elementy zawierające ciągi znaków jan, JAN, Jan i wszelkie inne kombinacje małych i wielkich liter. Funkcja wyszukiwanie błyskawiczne nie uwzględnia wielkości liter.
Jan Kowalski Jan Kowalski Elementy zawierające oba ciągi znaków: jan i kowalski, ale niekoniecznie w tej kolejności.
Jan I Kowalski Jan AND Kowalski Elementy zawierające oba ciągi znaków: jan i kowalski, ale niekoniecznie w tej kolejności. Operator logiczny I (AND) należy wpisywać wielkimi literami.
Jan NIE Kowalski Jan NOT Kowalski Elementy zawierające ciąg znaków: jan ale nie kowalski. Operator logiczny NIE (NOT) należy wpisywać wielkimi literami.
Jan LUB Kowalski Jan OR Kowalski Elementy zawierające ciąg znaków jan, kowalski lub oba. Operator logiczny LUB (OR) należy wpisywać wielkimi literami.
"Jan Kowalski" "Jan Kowalski" Elementy zawierające frazę jan kowalski. Aby wyniki wyszukiwania odpowiadały dokładnie wpisanej frazie, należy użyć cudzysłowu.
od:"Jan Kowalski" from:"Jan Kowalski" Elementy wysłane przez użytkownika o nazwie jan kowalski. Aby wyniki wyszukiwania odpowiadały dokładnie wpisanej frazie, należy użyć cudzysłowu.
od:"Jan Kowalski" o:"sprawozdanie z badań" from:"Jan Kowalski" about:"sprawozdanie z badań" Elementy wysłane przez użytkownika o nazwie jan kowalski, w których fraza sprawozdanie z badań pojawia się w temacie, treści lub załączniku. Aby wyniki wyszukiwania odpowiadały dokładnie wpisanej frazie, należy użyć cudzysłowu.
mazałącznik:tak hasattachment:yes Elementy, które mają załączniki.
załączniki:prezentacja.pptx attachments:prezentacja.pptx Elementy, które mają załączniki o nazwie prezentacja.pptx lub takie, gdzie ciąg znaków prezentacja.pptx pojawia się w treści załącznika.
temat:"prezentacja wyników" subject:"prezentacja wyników" Elementy, których temat zawiera frazę prezentacja wyników.
temat:prezentacja wyników subject:prezentacja wyników Elementy zawierające ciąg znaków prezentacja w wierszu tematu i wyników w dowolnym miejscu w dokumencie.  
DW:"Jan Kowalski" cc:"Jan Kowalski" Elementy zawierające nazwę wyświetlaną jan kowalski w wierszu DW (cc).
DW:jan.kowalski@uj.edu.pl CC:jan.kowalski@uj.edu.pl Elementy zawierające adres e-mail jan.kowalski@uj.edu.pl​ w wierszu DW (cc).
UWD:Jan bcc:Jan Elementy zawierające ciąg znaków jan w wierszu UDW (bcc).
rozmiarwiadomości:<10 KB messagesize:<10 KB Elementy o rozmiarze mniejszym niż 10 kilobajtów (zastosowanie operatora porównania "mniejsze niż").
rozmiarwiadomości:>5 KB messagesize:>5 KB Elementy o rozmiarze większym niż 5 kilobajtów (zastosowanie operatora porównania "większe niż").
otrzymano:=2016-04-15 received:=2016-04-15 Elementy, które otrzymano w dniu 2016-04-15 (zastosowanie operatora porównania "równa się").
otrzymano:wczoraj received:yesterday

Elementy, które otrzymano wczoraj. Wyszukiwanie błyskawiczne rozpoznaje także następujące wartości dat:

  • Daty względne: dzisiaj, jutro, wczoraj
  • Daty względne złożone z kilku słów: w tym tygodniu, w przyszłym miesiącu, w ostatnim tygodniu, w nadchodzącym roku
  • Dni: poniedziałek, wtorek, ..., niedziela
  • Miesiące: styczeń, luty, ..., grudzień 
otrzymano:zeszły tydzień received:last week Elementy, które otrzymano w zeszłym tygodniu.
ukończenie:zeszły tydzień due:last week Elementy oflagowane do dalszych czynności z datą ukończenia.
rozmiarwiadomości:bardzo mały messagesize:tiny Elementy o rozmiarze mniejszym niż 10 kilobajtów.
rozmiarwiadomości:mały messagesize:small Elementy o rozmiarze między 10 a 25 kilobajtów.
rozmiarwiadomości:średni messagesize:medium Elementy o rozmiarze między 25 a 100 kilobajtów.
rozmiarwiadomości:duży messagesize:large Elementy o rozmiarze między 100 a 500 kilobajtów.
rozmiarwiadomości:bardzo duży messagesize:verylarge Elementy o rozmiarze między 500 kilobajtów a 1 megabajt.
rozmiarwiadomości:olbrzymi messagesize:enormous Elementy o rozmiarze większym niż 5 megabajtów.
flagamonitująca: flaga monitująca followupflag:follow up Elementy oflagowane do dalszych czynności.
maflagę:prawda hasflag:true Elementy oflagowane do dalszych czynności.
od:Jan (otrzymano:16-04-11 LUB otrzymano:16-04-12) from:Jan (received:16-04-11 OR received:16-04-12) Elementy od użytkownika o nazwie jan, które otrzymano w dniu 16-04-11 lub 16-04-12 (zastosowanie nawiasów do grupowania dat). 
otrzymano:>=16-04-09 I otrzymano:<=16-04-14 received:>=16-04-09 AND received:<=16-04-14 Elementy, które otrzymano między 16-04-09 a 16-04-14.
otrzymano:>16-04-09 I otrzymano:<16-04-14 reveived:>16-04-09 AND received<16-04-14 Elementy, które otrzymano po 16-04-09, ale przed 16-04-14.
wysłano:wczoraj sent:yesterday Elementy wysłane wczoraj.
do:Jan toJan Elementy wysłane do użytkownika o nazwie jan, gdy wyszukujesz w folderze Elementy wysłane.
przeczytane:nie read:no Elementy, które nie zostały przeczytane.
temat:sprawozdanie otrzymano:marzec subject:sprawozdanie received:March Elementy otrzymane w marcu (dowolnego roku), zawierające ciąg znaków sprawozdanie w temacie.
datarozpoczęcia:przyszły tydzień temat:prezentacja startdate:next week subject:prezentacja Elementy kalendarza w następnym tygodniu, zawierające w temacie ciąg znaków prezentacja.
jest:cykliczne is:recurring Elementy kalendarza, które są cykliczne.
organizator:Jan organizer:Jan Elementy kalendarza, dla których jan jest organizatorem.
kategoria:służbowe category:business Elementy przypisane do kategorii służbowe.
imię:Jan firstname:Jan Kontakty, które zawierają ciąg znaków jan w polu Imię. 
nazwisko:Kowalski lastname:Kowalski Kontakty, które zawierają ciąg znaków kowalski ​w polu Nazwisko.
nick:Jan nickname:Jan Kontakty, które zawierają ciąg znaków jan ​w polu Nick.
stanowisko:dr hab. jobtitle:dr hab. Kontakty, które zawierają ciąg znaków dr hab. ​w polu Stanowisko.
pager:555-0155 pager:555-0155 Kontakty, które zawierają ciąg znaków 55-0155 ​w polu Pager.
telefonsłużbowy:555-0155 businessphone:555-0155 Kontakty, które zawierają ciąg znaków 55-0155 ​w polu Telefon służbowy.
telefondomowy:555-0155 homephone:555-0155 Kontakty, które zawierają ciąg znaków 55-0155 ​w polu Telefon domowy.
telefonkomórkowy:555-0155 mobilephone:555-0155 Kontakty, które zawierają ciąg znaków 55-0155 ​w polu Telefon komórkowy.
telefonwsamochodzie:555-0155 carphone:555-0155 Kontakty, które zawierają ciąg znaków 55-0155 ​w polu Telefon w samochodzie.
fakssłużbowy:555-0155 businessfax:555-0155 Kontakty, które zawierają ciąg znaków 55-0155 ​w polu Faks służbowy.
faksdomowy:555-0155 homefax:555-0155 Kontakty, które zawierają ciąg znaków 55-0155 ​w polu Faks domowy.
adressłużbowy:(ul. Gołębia 24 31-007 Kraków) businessaddress:(ul. Gołębia 24 31-007 Kraków) Kontakty, które zawierają ciąg znaków ul. Gołębia 24 31-007 Kraków ​w polu Adres służbowy (adres wpisywany jest w nawiasie).
adresdomowy:(ul. Gołębia 24 31-007 Kraków) homeaddress:(ul. Gołębia 24 31-007 Kraków) Kontakty, które zawierają ciąg znaków ul. Gołębia 24 31-007 Kraków ​w polu Adres domowy (adres wpisywany jest w nawiasie).
adressłużbowymiejscowość:Kraków businesscity:Kraków Kontakty, które zawierają ciąg znaków Kraków ​w polu Adres służbowy - ulica.
adressłużbowykodpocztowy:31-007 businesspostalcode:31-007 Kontakty, które zawierają ciąg znaków 31-007 ​w polu Adres służbowy - kod pocztowy.
ulica:(Gołębia 24) street:(Gołębia 24) Kontakty, które zawierają ciąg znaków Gołębia 24 w polu Adres służbowy - ulica (adres wpisywany jest w nawiasie).
adresdomowyulica:(Gołębia 24) homestreet:(Gołębia 24) Kontakty, które zawierają ciąg znaków Gołębia 24 w polu Adres domowy - ulica (adres wpisywany jest w nawiasie).
urodziny:1964-04-15 birthday:1964-04-15 Kontakty, które zawierają datę 1964-04-15 w polu Urodziny.
stronasieciweb:www.uj.edu.pl webpage:www.uj.edu.pl Kontakty, które zawierają adres URL www.uj.edu.pl w polu Adres strony sieci web.

 

Data opublikowania: 15.04.2016
Osoba publikująca: Kinga Lechowicz