Informacje dotyczące Działu Infrastruktury Sieciowej

Dział Infastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jednostką zajmującą się zarządzaniem ogólnouczelnianymi systemami informatycznymi oraz infrastrukturą sieci szkieletowej.

Poprzednie nazwy Działu to Sekcja Usług Sieciowo-Serwerowych (SUSS), Uczelniany Ośrodek Komputerowo-Sieciowy (UOKS) oraz Pracownia Technik Obliczeniowych (PTO).

Zakres działania DIS

Do zadań Działu Infrastruktury Sieciowej należą: 
 
1. Zarządzanie infrastrukturą sieci szkieletowej, a w szczególności: 
a) zarządzanie urządzeniami sieciowymi węzłów centralnych: ruterami, ścianami ogniowymi, przełącznikami,
b) zarządzanie bezpieczeństwem sieci, obsługa incydentów sieciowych,  
c) monitorowanie ruchu,
d) zarządzanie adresacją,
e) zarządzanie usługami DNS, DHCP, NAT,
f) zarządzanie zdalnym dostępem przez extranet (VPN),
g) utrzymanie i rozbudowa sieci kabli światłowodowych;  
 
2. Zarządzanie ogólnouczelnianymi systemami informatycznymi, a w szczególności:
a) systemem zarządzania tożsamością,
b) systemami katalogowymi LDAP i AD,
c) centralnym punktem logowania,
d) systemem antyspamowym/antywirusowym,
e) pocztą pracowniczą,
f) pocztą studencką,
g) usługami Office 365 dla studentów i doktorantów,
h) systemem wirtualizacji centralnych serwerów,
i) file sharing (współdzielona przestrzeń dyskowa),
j) repozytoriami pracy grupowej – Sharepoint,
k) backup,
l) zarządzanie klastrem dla ERK, USOSWeb, Liferay,
m) zarządzanie systemem Tomcat dla Liferay.
 
 
Zarządzenie nr 103 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 października 2014 roku