Procedury zarządzania tożsamością w Uniwersytecie Jagiellońskim na potrzeby udziału w Federacji PIONIER.Id

Konto upoważniające do logowania w usługach zewnętrznych jest indywidualnym kontem użytkownika systemów komputerowych UJ i podlega zasadom zawartym w regulaminach użytkowania usług IT w UJ. Konto użytkownika służy uwierzytelnieniu we wszystkich usługach wewnętrznych UJ i przy dostępie do eduroam.

 

Konto jest zakładane na następujących zasadach:

 

Pracownicy UJ

 1. Konto, w stanie nieaktywnym, zakładane jest automatycznie na podstawie danych w systemie kadrowym UJ. Ważność konta wyznacza okres trwania umowy o pracę.

 2. Aktywacji konta połączonej z uzyskaniem danych dostępowych do konta (pierwsze hasło) użytkownik może dokonać w jednym z trzech punktów:

· Dział Usług Informatycznych, Help Desk, ul. Straszewskiego 25, pok. 4a;

· Ośrodek Komputerowy Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7e, pok. 1;

· Administracja III Kampusu, ul. Gronostajowa 3, pok. 118.

 

 1. Resetowanie hasła jest możliwe w ww. punktach lub też może być dokonane samodzielnie z wykorzystaniem kodu SMS, o ile użytkownik zdefiniował uprzednio kontaktowy nr telefonu.

 

Pracownicy UJ powracający do pracy po przerwie krótszej niż 180 dni

 1. Konto aktywowane jest automatycznie w dniu rozpoczęcia nowej umowy.

 2. Logowanie możliwe jest przy użyciu danych dostępowych wykorzystywanych w czasie trwania poprzedniej umowy o pracę.

 

Studenci

 1. Konto, w stanie nieaktywnym, zakładane jest automatycznie na podstawie danych w systemie USOS. Dostęp do usług ( z wyłączeniem systemu USOSWeb) wygasa automatycznie 4 miesiące po dacie obrony pracy. W przypadku skreślenia z listy studiujących, dostęp do usług (z wyłączeniem USOSWeb) ustaje w dniu następnym po zaewidencjonowaniu skreślenia.

 2. Aktywacji konta student dokonuje z poziomu systemu USOSWeb.

 3. W okresie 4 miesięcy od obrony pracy student/doktorant może przenieść swoje konto do domeny przeznaczonej dla absolwentów.

 

Absolwenci

 1. Absolwenci mają możliwość bezterminiowego użytkowania konta, jednak zakres dostępnych usług ograniczony jest jedynie do poczty elektronicznej w domenie @alumni.uj.edu.pl oraz do USOSWeb.

 

Goście

 1. Konto gościa może zostać założone na wniosek pracownika UJ, który staje się tzw. sponsorem konta. Wniosek elektroniczny dostępny jest pod adresem: https://pomocit.uj.edu.pl/formularze

 2. Konto gościa zakładane jest na określny czas. Dane dostępowe do konta przekazywane są do sponsora konta.

 3. Zakres usług dostępnych dla konta gościa jest ograniczony w stosunku do kont pracowników i studentów

 

Konta funkcyjne

 1. Konto gościa może zostać założone na wniosek pracownika UJ, który staje się tzw. sponsorem konta. Wniosek elektroniczny dostępny jest pod adresem: https://pomocit.uj.edu.pl/formularze

 2. Konto gościa zakładane jest na określny czas. Dane dostępowe do konta przekazywane są do sponsora konta.

 3. Zakres usług dostępnych dla konta gościa jest ograniczony w stosunku do kont pracowników i studentów

 

Resetowanie hasła

Resetowanie hasła jest możliwe w punktach dokonujących aktywacji kont pracowniczych lub też może być dokonane samodzielnie z wykorzystaniem kodu SMS, o ile użytkownik zdefiniował uprzednio kontaktowy nr telefonu

 

Powiązane dokumenty

Więcej nt. zarządzania tożsamością w systemach informatycznych UJ - https://dis.uj.edu.pl/uslugi-it/zarzadzanie-tozsamoscia

Regulamin poczty elektronicznej UJ - https://dis.uj.edu.pl/regulamin-poczty

Regulamin usług Office 365 - https://pomocit.uj.edu.pl/poczta_studenci

Regulamin korzystania z zewnętrznych usług sieciowych dostępnych poprzez Centralny Punkt Logowania - https://dis.uj.edu.pl/regulamin-zewnetrznych-uslug