Rejestracja systemów informatycznych UJ

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie prosimy o rejestrację systemów informatycznych działających na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy dwie możliwości zgłaszania systemów:

  • poprzez formularz
  • poprzez wiadomość e-mail, w której zawarte będą niezbędne informacje podane poniżej.

 

Formularze dostępne są pod linkami:

 

Systemy, które zostały już w przeszłości zarejestrowane przez powyższe formularze, nie muszą być zgłaszane ponownie.

 

 

W przypadku wysyłania zgłoszeń drogą mailową, prosimy o zawarcie poniżej podanych specyfikacji dla odpowiednich systemów.

Wiadomości należy wysyłać na adres dis@uj.edu.pl.

 

 

System pocztowy jednostki UJ

 

1. Jednostka odpowiedzialna za system pocztowy *

2. Osoba(-y) administrująca systemem pocztowym *

Proszę podać dane kontaktowe administratorów systemu/aplikacji. Prosimy między innymi o podanie e-maila oraz telefonu.

3. Domena(-y) pocztowa obsługiwana przez system *

4. Nazwy DNS serwerów pocztowych oraz ich adresy IP *

5. Liczba obsługiwanych kont pocztowych

Proszę wprowadzić przybliżoną liczbę obsługiwanych kont

6. Szacunkowa liczba wiadomości odbieranych/wysyłanych w ciągu 24h

 

 

System wykorzystujący centralne usługi uwierzytelnienia

 

1. Nazwa systemu/aplikacji *

2. Przeznaczenie systemu/aplikacji *

Proszę krótko opisać zastosowanie systemu.

3. Jednostka odpowiedzialna za system/aplikację *

4. Osoba(-y) administrująca systemem *

Proszę podać dane kontaktowe administratorów systemu/aplikacji. Prosimy między innymi o podanie e-maila oraz telefonu.

5. Korzystając z systemu/aplikacji użytkownicy używają *

Proszę wybrać odpowiedź z poniższych.

  • przeglądarki internetowej
  • dedykowanego oprogramowania (klienta)

6. Adres URL systemu/aplikacji (jeśli dostępny przez WWW)

7. Adresy IP przypisane do systemu/aplikacji *

Proszę podać wszystkie adresy IP, którymi system/aplikacja posługuje się w kontakcie z użytkownikami lub innymi systemami. Adresy te stanowić będą podstawę dopuszczenia do centralnych usług uwierzytelnienia.

8. Język, w którym system/aplikacja został napisany oraz środowisko uruchomnieniowe

Jeśli jest to wiadome, to proszę podać język programowania, w którym system został napisany. Proszę też podać, w jakim środowisku jest uruchamiane (np. Tomcat/Apache, IIS, Glassfish etc.)

9. Czy UJ posiada kod źródłowy systemu/aplikacji(Tak/Nie) *

10. Czy UJ posiada aktualne wsparcie producenta systemu/aplikacji (Tak/Nie)

11. Wykorzystywany mechanizm centralnego uwierzytelnienia (LDAP (bind)/Punkt Logowania - CAS) *

Proszę podać, w jaki sposób system/aplikacja korzysta z centralnych usług uwierzytelnienia. Czy wykorzystywane jest tylko sprawdzenie loginu i hasła przez odpytanie LDAP (bind), czy też system wykorzystuje Punkt Logowania i mechanizmy single-sign-on?

12. Atrybuty LDAP wykorzystywane w procesie uwierzytelnienia

Jeśli system/aplikacja pobiera z LDAP/CAS dane o użytkownikach (np. nr indeksu, identyfikator USOS etc.), to proszę podać, jakie to dane

13. Czy korzystanie z systemu/aplikacji wymaga tylko poprawnego zalogowania czy też muszą być spełnione jeszcze inne warunki *

14. Jaka grupa może korzystać z systemu/aplikacji *

Proszę podać, jakie grupy użytkowników mogą korzystać z systemu/aplikacji (np. wszyscy pracownicy, wszyscy studenci, pracownicy danej jednostki, studenci danego kierunku etc.)

15. Czy byli pracownicy UJ mogą korzystać z systemu/aplikacji (Tak/Nie) *

16. Czy absolwenci UJ mogą korzystać z systemu/aplikacji (Tak/Nie) *

------------------------------------------

*Informacje wymagane

 

 

W przypadku pytań lub problemów związanych z rejestracją, prosimy o kontakt na adres dis@uj.edu.pl.

 

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia,

Zespół Działu Infrastruktury Sieciowej UJ