Extranet UJ Extranet UJ

W sieci komputerowej uruchomiono VPN SSL Gateway umożliwiający realizację nowych usług internetowych. Urządzenie umożliwia dostęp z lokalizacji spoza sieci UJ tj. z sieci domowych, z zagranicy itd. do tych usług internetowych, które są normalnie limitowane z powodów licencyjnych lub technicznych tylko do pracy wewnątrz sieci komputerowej UJ. Urządzenie zapewnia także bezpieczne, szyfrowane połączenie z zasobami sieci UJ.

W chwili obecnej uruchomiono kilka profili.

Profil ogólny:

  • Umożliwia dostęp do baz danych, bibliograficznych itd. poprzez protokoły: http, https, ssh oraz telnet.
  • Rozpoczęcie sesji następuje po zalogowaniu się przy pomocy standardowych przeglądarek internetowych.
  • Każdy użytkownik ma możliwość stworzenia sobie indywidualnych "bookmarków" adresowych.
  • Adres do logowania: https://extranet.uj.edu.pl/
  • Jako "login name" i "hasło" należy podać dane z centralnego systemu autoryzacji usług LDAP, tego samego, który obsługuje nową centralna pocztę komputerową UJ, np. imię.nazwisko@uj.edu.pl. 
  • Po zalogowaniu się aplikacja przeglądarki internetowej w danym oknie (zakładce - "tab") uzyskuje adres IP gatewaya z sieci wewnętrznej UJ.
  • Cała dalsza komunikacja z komputera do gatewaya jest realizowana w szyfrowanym kanale VPN SSL.

Profil SAP:

Profil USOS:

Uwagi:

  • Urządzenie pozwala na stworzenie wiele różnych profili dedykowanych dla usług wymagających specyficznej autoryzacji użytkownika. Dlatego też, gdy występują problemy z dostępem poprzez VPN proszę o kontakt z DIS. 

 

Informacje o oprogramowaniu

Szczegółowa instrukcja instalacji dla platformy Windows oraz informacja o tym, skąd pobrać wersje instalacyjne, dostępna jest pod na stronach Pomocy IT Działu Usług Informatycznych pod adresem: http://www.pomocit.uj.edu.pl/siec?rozwin=1