Nowa poczta UJ Nowa poczta UJ

Uniwersytet Jagielloński uruchomił dla pracowników nowy, nowoczesny, system poczty elektronicznej, oferujący  jego użytkownikom wiele interesujących funkcjonalności zwiększając równocześnie komfort i bezpieczeństwo w zakresie wymiany informacji. System działa w oparciu o nową, lokalną infrastrukturę sprzętową UJ.

Wśród najistotniejszych nowych funkcjonalności nowej poczty należy zaliczyć integrację z urządzeniami mobilnymi. Dzięki temu użytkownik zyskuje możliwość otrzymywania powiadomień na telefonie komórkowym  natychmiast po nadejściu wiadomości. Każdy użytkownik nowej poczty posiada także możliwość korzystania z kalendarzy. Kalendarze pozwalają usprawnić zarządzanie czasem poprzez ewidencjonowanie terminów i planowanie spotkań. Dzięki integracji nowej poczty z telefonami komórkowymi informacje te mogą być synchronizowane z terminarzem telefonu, użytkownik zaś może otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach. System wyposażony jest także w asystenta spotkań - narzędzie wspierające organizację spotkań, dzięki któremu w łatwy sposób można określić najlepszy dla uczestników spotkania termin. Nowy system pocztowy pozwala także sprawnie zarządzać kontaktami. Kontakty mogą być synchronizowane z książką adresową telefonu/tabletu. System oferuje ponadto na bieżąco aktualizowaną książkę adresową pracowników. Nowy system pocztowy oferuje także sprawne mechanizmy wyszukiwania informacji z uwzględnieniem treści załączników.

Wszystkie wspomniane wyżej elementy nowego sytemu - poczta elektroniczna, kontakty, kalendarze – mogą być przez użytkownika udostępniane innym użytkownikom systemu, dzięki czemu zespół/jednostka otrzymują nowe możliwości pracy grupowej.

Przejście do nowego systemu poczty elektronicznej otwiera także pracownikom dostęp do osobistego, pracowniczego konta w chmurze Office 365. Dzięki temu pracownicy UJ mogą skorzystać z usług oferowanych przez chmurę, m.in.:

  • osobistego dysku wirtualnego OneDrive o pojemności 5 TB
  • webowej wersji pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
  • systemu wideokonferencyjnego Skype for Business, pozwalającego organizować wirtualne spotkania w Internecie
  • witryn Sharepoint, umożliwiających tworzenie „przestrzeni wymiany informacji" np. między wykładowcą a studentami.

Zachęcamy Państwa do szybkiego przejścia na nowy system i korzystania z wszystkich nowych funkcjonalności.

Konto w usłudze Office 365 (w tym funkcjonalność OneDrive For Business) może być wykorzystywane do przetwarzania i przechowywania danych osobowych i danych wrażliwych.