Kształtowanie działania systemu antyspamowego w oparciu o maile pracownika

opracowanie: Dział Infrastruktury Sieciowej UJ

 

Każdy pracownik Uczelni ma możliwość wpływania na działanie systemu antyspamowego UJ. 

System antyspamowy może bowiem modyfikować kryteria oceny wiadomości w oparciu o treści dostarczane przez użytkowników. W tym celu system antyspamowy udostępnia dwa adresy pocztowe, na które użytkownik może przesyłać: 

  • wiadomości będące spamem,  

  • wiadomości, które zostały błędnie zakwalifikowane jako potencjalny spam, a spamem nie są. 

 

Wskazanie systemowi wiadomości będących spamem. 

Aby wskazać systemowi wiadomość, którą powinien uznawać za spam, należy taką wiadomość przesłać na adres: 

 

 

Wiadomość musi być przesłana w formie załącznika – nie może być przesłana poprzez klasyczne przekazanie (forward) 

 

Wskazanie systemowi wiadomości NIE będących spamem. 

Aby wskazać systemowi wiadomość, którą powinien uznawać za dobrą (ham), należy taką wiadomość przesłać na adres: 

 

 

 

Wiadomość musi być przesłana w formie załącznika – nie może być przesłana poprzez klasyczne przekazanie (forward) 

 

Należy mieć na uwadze, że przekazanie do systemu danej wiadomości nie oznacza automatycznie, że od tego momentu będzie ona rozpoznawana przez niego jako spam/ham. Nie może tak to funkcjonować, bo dla niektórych użytkowników  dana wiadomość może być spamem, lecz dla innych nie. 

W dalszej części przedstawiono sposób, w jaki można przesłać wiadomość w formie załącznika wykorzystując przeglądarkę WWW i interfejs pocztowy OWA. 

 


 

Przesyłanie wiadomości e-mail jako załącznika w OWA 

 

Najłatwiej dodać wiadomość e-mail jako załącznik do nowej wiadomości, gdy OWA wyświetla listę wiadomości wraz z oknem ich podglądu. 

 

 

Aby OWA w ten sposób wyświetlało listę wiadomości należy: 

  1.  Wybrać Ustawienia , następnie Ustawienia wyświetlania. 
  2. W zakładce Okienko odczytu, pod sekcją Układ wybrać opcję Pokaż okienko odczytu po prawej stronie. 
  3. Należy zapisać zmiany klikając OK. 
  4. W widoku listy wiadomości należy wybrać wiadomość, która będzie załączona do nowej wiadomości. 
  5. Następnie należy utworzyć nową wiadomość, klikając przycisk Nowa poczta. 
  6. W polu DO należy wprowadzić adres zależny od tego czy zgłaszany jest spam czy dobra wiadomość (ham). Adresy podano w pierwszej części dokumentu. W polu Temat należy wprowadzić dowolną treść.   
  7. Wiadomość wskazaną w punkcie 4. należy przeciągnąć w obszar nowej wiadomości. Załączona wiadomość będzie widoczna na liście załączników.  
  8. Należy kliknąć Wyślij