Sieć komputerowa Sieć komputerowa

Dział Infrastruktury Sieciowej świadczy usługi dostępu do sieci Internet dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aby przyłączyć komputer do sieci akademickiej UJ, należy otrzymać adres IP oraz poprawnie skonfigurować parametry sieciowe komputera. Każdy komputer dołączany do sieci UJ musi być wyposażony w legalne oprogramowanie.

Adres IP

Adres IP musi być unikatowym adresem należącym do podsieci wydzielonej dla danej jednostki Uniwersytetu. Adres przydziela lokalny administrator odpowiedzialny za działanie sieci w danej jednostce UJ. Konfiguracja adresu IP danego komputera zawiera ustawienia adresu IP, maski podsieci, domyślnej bramy oraz adresów serwerów nazw (DNS). 

Adres IP może być przydzielony użytkownikowi automatycznie, bądź przydzielony przez lokalnego administratora.

Wydzielanie przestrzeni adresowej dla poszczególnych jednostek w ramach Uniwersyteu należy do Działu Infrastruktury Sieciowej.

Serwery DNS

  • Podstawowym serwerem DNS obsługującym domenę .uj.edu.pl jest komputer o adresie 149.156.89.2  
  • Jako alternatywny serwer DNS można skonfigurować serwer o adresie 149.156.89.30

Wszelkie problemy z dostępem do sieci Internet prosimy zgłaszać do DIS.