Tożsamość użytkownika w systemach informatycznych UJ

Tożsamość użytkownika systemów informatycznych – zestaw atrybutów w systemie zarządzania tożsamością identyfikujący jednoznacznie użytkownika systemu oraz opisujący jego uprawnienia w systemach informatycznych.

Identyfikator sieciowy – element tożsamości użytkownika - atrybut (identyfikator) pozwalający systemom informatycznym określić, kto jest ich użytkownikiem. Wraz z hasłem stanowi podstawę uwierzytelnienia/autentykacji w systemach. W systemach UJ identyfikatorem jest adres poczty elektronicznej UJ.

 

Założenia dotyczące tożsamości w systemach UJ

  1. Osoba powinna posiadać tylko jedną tożsamość, nawet jeśli:
  • ma wiele różnych kont,
  • zmieniała nazwisko,
  • należy do różnych klas użytkowników (student, pracownik, gość etc.),
  • ma wiele rozciągniętych w czasie związków z UJ.
  1. Identyfikacja użytkowników w wielu współczesnych systemach i usługach, szczególnie chmurowych, dokonywana jest w oparciu o adres email. Dotychczasowe rozwiązania stosowane na UJ operują identyfikatorem tożsamym tożsamym z adresem poczty elektronicznej.
  1. Identyfikatory pracowników, studentów, doktorantów, alumnów i gości należą do odrębnych przestrzeni nazw.
  1. Identyfikator sieciowy jest unikalny i nie może być nigdy przydzielony innej osobie (z wyłączeniem identyfikatora gościa).