Osobisty Profil Tożsamości

Osobisty Profil tożsamości (OPT) jest aplikacją umożliwiającą użytkownikowi systemów informatycznych UJ dostęp do swojego profilu użytkownika w systemie zarządzania tożsamością Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Z OPT mogą korzystać osoby, które dokonały migracji na nową pocztę.

Wykorzystując funkcjonalności OPT użytkownik może:

  • wyświetlić swoje dane składające się na profil tożsamości (zakładka Podstawowe). Dane te pochodzą z systemów SAP i USOS. Jeśli są błędne należy skontaktować się z Działem Kadr (w przypadku systemu SAP) lub dziekanatem (w przypadku systemu USOS).
  • wyświetlić informację o tym, do jakich usług IT ma dostęp i kiedy wygasa ważność tego dostępu (zakładka Usługi). Zakres dostępu do usługi i okres ważności związane są z okresem zatrudnienia/studiowania w UJ.
  • wyświetlić informację o przypisanych do Jego konta adresach pocztowych i aliasach pocztowych (zakładka Adresy). Tam też możliwe jest odczytanie limitu wielkości ustalonego dla skrzynki pocztowej (tzw. quoty).
  • zmienić hasło do poczty elektronicznej i innych usług, do których logowanie odbywa się w oparciu o adres e-mail (przycisk Zmiana/uzgodnienie hasła). W przypadku rozsynchronizowania hasła między systemami lokalnymi a systemami w chmurze Office 365 można wykorzystać tę funkcjonalność do ponownego zsynchronizowania poprzez ponowne ustawienie wcześniej używanego hasła.
  • zdefiniować numer telefonu komórkowego, który wykorzystywany będzie do przesyłania kodu umożliwiającego zdefiniowanie nowego hasła w przypadku jego zapomnienia (przycisk Edytuj nr tel. dla SMS). Podany numer nie będzie uwidaczniany dla innych użytkowników, chyba że wcześniej został on wprowadzony przez użytkownika w portalu PI jako telefon kontaktowy.
  • zmienić adres pocztowy w domenach @student.uj.edu.pl, @doctoral.uj.edu.pl, @alumni.uj.edu.pl, jeśli użytkownikowi przysługuje do tego prawo z racji zmiany statusu studiów (przycisk Zmiana adresu).

 

Aplikacja Osobisty Profil Tożsamości dostępna jest pod adresem https://idm.uj.edu.pl/OPT .

Aplikacja dostosowana jest do urządzeń mobilnych.